ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบขั้นตอนการจองรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไปตามวัน เวลาที่ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยกำหนด

15 ก.ย. 2565, 14:47